Dịch vụ cung cấp

Tiêu chí phục vụ đảm bảo chất lượng

Our team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture.

  • Nguồn lực tinh nhuệ
  • Tư duy sáng tạo
  • Bảo mật, an toàn
  • Cam kết, minh bạch
  • Dịch vụ chuyên nghiệp

Mạng xã hội giải trí giáo dục.

Nội dung:

Ứng dụng mạng xã hội giải trí giáo dục, bao gồm diễn đàn, tin tức, video và game.

Công nghệ:

React Native, NodeJS, Video Streaming, HTML5 Games

Hệ thống đặt lịch và quản lý phòng khám.

Nội dung:

Hệ thống bao gồm web quản lý, ứng dụng mobile cho bệnh nhân và ứng dụng mobile cho bác sĩ. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng cloud, đảm bảo vận hành ổn định khi có nhiều giao dịch đồng thời và sẵn sàng scale up.

Công nghệ:

Net Core, S3, CDN, React, React Native.

Hệ thống SaaS call center.

Nội dung:

Hệ thống cung cấp dịch vụ Software as a Service cho khách hàng US, cho phép doanh nghiệp đăng ký và tự cấu hình call center cho riêng mình. Hệ thống được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng Amazon Web Service.

Công nghệ:

Kazoo, AWS, VoIP, .Net Core, React.

Đội ngũ Perfin.

Trần Kim Toản

10 năm kinh nghiệm về phát triển và tư vấn giải pháp CNTT.

Requirements Analysis, Project Scheduling, Budgeting, Scrum Master, .Net Core, ReactJS…

Johnny D

11 năm kinh nghiệm về vận hành và quản trị hệ thống.

System Engineering, DevOps, Cloud Architecture, Data Center, VPN, CDN, Docker, Kubernetes…

Vũ Tâm Dũng

8 năm kinh nghiệm về phát triển phần mềm.

Software Architecture, AWS, Microservices, .Net Core…
 

Bucky Wolfe

10 năm kinh nghiệm về tư vấn giải pháp CNTT.

VoIP, Networking, Cloud APIs, General Sysadmin.
 

Contact Us

Send A Message

Please leave a message with your contact information
and we will get back to you shortly.

Get In Touch

Let's build genuine
relationships and
win-win together.

Visit us :

3 Lane 98 Vu Trong Phung St,
Thanh Xuan Dist, Ha Noi

Mail us :

[email protected]

Call us :

(+84) 972 164 118